top of page
raino2.png

RAINO UTVECKLADE miniatyrmåleri på naglar i San Francisco i början av 80-taletHan var därefter verksam med utställningar i USA, Mexico och Guatemala med eget bord på Hyatt Regency lyxhotell i Acapulco. Raino högg nya runstenar 1990. Några levererades till Ericsons Bluetooth kontor i Lund.

bottom of page