top of page
raino2.png

NAILART OCH RUNSTENAR

Raino utvecklade NailArt som genuint miniatyrmåleri på naglar i San Francisco i början av 80-taletHan var därefter verksam med utställningar i USA San Francisco State University, Mexiko Galleria Bezan och Guatemala Panajachel samt med eget bord på Hyatt Regency lyxhotell i Acapulco. Raino högg nya runstenar 1990. Några levererades till Ericsons Bluetooth kontor i Lund.

bottom of page